valitse_ja_vaikuta_logo Valitse ja vaikuta

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kirjastopalvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.08.2018.

Rekisterinpitäjä

Kirjastopalvelu Oy (Y-tunnus 0110020-6)
Väinö Tannerin tie 3
01510 Vantaa

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Talousjohtaja Markku Takkunen
tietosuoja@kirjastopalvelu.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kirjastopalvelu Oy:n tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi ja markkinoimiseksi nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on rajatulla ryhmällä Kirjastopalvelu Oy:n työntekijöistä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä tietosuoja@kirjastopalvelu.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan.